Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • English (UK)
Home / FAQ / Hur vanligt är FNS?

Hur vanligt är FNS?

Svaret på den frågan beror på vilka siffror man tittar på. Eftersom detta har varit ett område som lett till förvirring, presenteras några av studierna nedan. Det blir tyvärr lite tekniskt. Kontentan är att FNS är ett av de vanligaste tillstånden inom neurologin, men att det är ouppmärksammat och vanligare än de flesta har förstått.

FNS har visat sig vara en av de vanligaste orsakerna till att man söker neurolog

FNS är också vanligt på akutmottagningar

Hur många människor i USA eller Storbritannien har FNS?

Det här är en svår fråga att svara på, men en uppskattning kan göras om man tittar på de två vanligaste typerna av FNS – funktionella anfall och funktionella rörelserubbningar (inklusive svaghet i en kroppsdel och strokeliknande symtom). Om man slår ihop resultaten från de bästa uppskattningarna av de tillstånden (Duncan m.fl. 2011, Villagrán m.fl. 2021) med studier på barn och ungdomar (Hansen m.fl. 2020) (som inte är med i de andra studierna), och lägger till resultat från studier som visat hur länge man i genomsnitt har symtom på FNS, så landar man i att mellan 250 000-500 000 personer i USA och 50-100 000 personer i Storbritannien har FNS just nu. Den sanna siffran kan vara lägre än det, men den kan också vara betydligt högre.

En annan färsk studie från primärvård, som täcker 72% av alla människor i Skottland, visade att FNS hade diagnostiserats hos 8040 personer. Det skulle motsvara 11 150 personer i Skottland och omkring 140 000 personer i Storbritannien.

De flesta neurologer betraktar FNS som underdiagnostiserat i den kliniska verksamheten, eftersom det ofta brister i inrapportering från sjukhusens administration. I vissa delar av världen får neurologer inte ersättning om de använder den nuvarande diagnoskoden för FNS (som är en psykiatrisk kod) – vilket leder till att tillstånden underrapporteras (Stone m.fl. 2014). Bättre studier behövs för att vi ska få fram en mer korrekt bild av hur vanligt det är, men det är helt klart ett vanligt tillstånd.

I USA visade en studie av kostnaderna för FNS att det handlade om över 1 miljard dollar i kostnader för sjukhusvård – vilket motsvarer kostnaderna för Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS) (Stephen m.fl. 2021).

Hur vanligt är FNS i Sverige?

Det finns en studie av förekomst av patienter med motorisk FNS gjord i Umeå och Kalmar (Binzer m.fl. 1997). Då uppskattades att det årliga insjuknandet av patienter med svår, motorisk FNS var 4,6-5/100 000 invånare/år. Diagnostik av tillstånden har förbättrats sedan dess, varför man sannolikt skulle få högre siffror om studien gjordes idag.

Några andra studier av förekomst av FNS i Sverige finns inte, men det finns inget som talar för att förekomsten skulle vara annan än den som beskrivs ovan utifrån studier i andra länder. Tillstånden betraktas generellt i Sverige som underdiagnostiserade.

Socialstyrelsens statistik över diagnoser som rapporteras från sjukvården kan användas som vägledning, men registret är inte kvalitetsgranskat för FNS-diagnoserna (F44) och tolkningar måste göras försiktigt.

FNS-diagnoserna ingår idag inte i något av den svenska sjukvårdens kvalitetsregister.

/Carl Sjöström 2023

Referenser

Ahmad O, Ahmad KE. Functional neurological disorders in outpatient practice: An Australian cohort. J Clin Neurosci 2016; 28: 93–96.

Beharry J, Palmer D, Wu T, Wilson D, Le Heron C, Mason D, et al. Functional neurological disorders presenting as emergencies to secondary care. Eur J Neurol 2021; 28: 1441–1445.

Binzer M, Andersen PM, Kullgren G Clinical characteristics of patients with motor disability due to conversion disorder: a prospective control group studyJournal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 1997;63:83-88

Duncan R, Razvi S, Mulhern S. Newly presenting psychogenic nonepileptic seizures: Incidence, population characteristics, and early outcome from a prospective audit of a first seizure clinic. Epilepsy Behav 2011; 20: 308–311.

Gargalas S, Weeks R, Khan-Bourne N, Shotbolt P, Simblett S, Ashraf L, et al. Incidence and outcome of functional stroke mimics admitted to a hyperacute stroke unit. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017; 88: 2–6.

Hansen AS, Rask CU, Rodrigo-Domingo M, Pristed SG, Christensen J, Nielsen RE. Incidence rates and characteristics of pediatric onset psychogenic nonepileptic seizures. Pediatr Res 2020; 88: 796–803.

Lehn A, Watson E, Ryan EG, Jones M, Cheah V, Dionisio S. Psychogenic nonepileptic seizures treated as epileptic seizures in the emergency department. Epilepsia 2021; 62: 2416–2425.

Nandi DN, Banerjee G, Nandi S, Nandi P. Is hysteria on the wane? A community survey in West Bengal, India. Br J Psychiatry 1992; 160: 87–91.

Parry AM, Murray B, Hart Y, Bass C. Audit of resource use in patients with non-organic disorders admitted to a UK neurology unit [6]. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 1200–1201.

Stephen CD, Fung V, Lungu CI, Espay AJ. Assessment of Emergency Department and Inpatient Use and Costs in Adult and Pediatric Functional Neurological Disorders. JAMA Neurol 2021; 78: 88–101.

Stone J, Carson A, Duncan R, Coleman R, Roberts R, Warlow C, et al. Symptoms ‘unexplained by organic disease’ in 1144 new neurology out-patients: how often does the diagnosis change at follow-up? Brain 2009; 132: 2878–88.

Stone J, Hallett M, Carson A, Bergen D, Shakir R. Functional disorders in the Neurology section of ICD-11: A landmark opportunity. Neurology 2014; 83

Villagrán A, Eldøen G, Duncan R, Aaberg KM, Hofoss D, Lossius MI. Incidence and prevalence of psychogenic nonepileptic seizures in a Norwegian county: A 10-year population-based study. Epilepsia 2021; 62: 1528–1535.

Watila MM, Duncan C, MacKay G. Evaluation of telemedicine for new outpatient neurological consultations. BMJ Neurol Open 2022; 4: 1–8.