Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • English (UK)
Home / Symptoms / FND Symptoms / Problémy s močením

Problémy s močením

Obtíže s močením se mohou objevit po boku jiných funkčních příznaků a také u bolesti zad. Mezi časté projevy patří:

• Zvýšená frekvence močení – časté chození na záchod
• Urgentní močení – nucení jít okamžitě
• Občasné úniky moči
• Porucha vyprazdňování s retencí moči (obtíže se zahájením močení/úplná nemožnost močit)

Stejně jako u všech funkčních příznaků je nezbytné důkladné vyšetření obtíží, které mnohdy vyžaduje spolupráci neurologa s urologem, aby se vyloučil strukturální problém/ neurologické onemocnění způsobující tyto příznaky.

Nicméně situace, kdy se pro poruchu močení nenajde jasné vysvětlení nemocí, není až tak neobvyklá.

V rámci klinického vyšetření se mohou objevit známky stavů zvaných detruzorová nestabilita, syndrom hyperaktivního močového měchýře nebo syndrom dráždivého močového měchýře. Jedná se o stav, kdy je svalstvo močového měchýře přehnaně aktivní, což vede k nutkání po častém a spěšném močení.

Problém můžeme považovat za ekvivalent syndromu dráždivého tračníku. V obou případech se jedná o reálný problém související s nervovou kontrolou močového měchýře.

Proč detruzorovou nestabilitu či syndrom dráždivého tračníku vídáme společně s např. funkční slabostí končetin, může být zjevné. Vždy se jedná o problém s nervovou kontrolou.

Chronická močová retence

Chronická močová retence je stav, kdy se močový měchýř naplní a močová pasáž je zcela znemožněna nebo možná velmi omezeně – odteče pouze malá část z celkového obsahu měchýře.

Existuje mnoho různých příčin chronické močové retence, jako např. problém s prostatou u mužů nebo jiná zúžení močové trubice, které omezují odtok moči z močového měchýře. Kromě toho mohou způsobit kompletní paralýzu/ochrnutí močového měchýře neurologická onemocnění postihující míchu.

Problematika chronické retence moči je stále v procesu bádání, u některých lidí však zapadá do kontextu funkční poruchy hybnosti a jiných funkčních obtíží.

Mnoho informací lze vyčíst z informačního listu (v angličtině), který lze stáhnout kliknutím na anglické verzi stránky.

Akutní bolesti zad a dolních končetin s močovými příáznaky (Scan negative cauda equina syndrome)

Běžnou situací, kdy se s poruchou močení bez vysvětlujícího neurologického onemocnění setkáme, jsou pacienti přicházející do nemocnice s podezřením na výhřez meziobratlové ploténky. Právě tito pacienti se silnou bolestí zad mohou mít také slabosti nohou, necitlivost dolní poloviny těla a obtíže s močením, které by mohly svědčit pro výhřez ploténky. V takovém případě by se mohlo jednat o závažný stav, který vyžaduje urgentní operaci zad, která by zabránila trvalému poškození nervů.

Přibližně u poloviny z těchto případů ovšem zobrazovací metoda (CT, magnetická rezonance) nenajde nic, co by příznaky vysvětlovalo. Příčinou obtíží může být i jiné neurologické onemocnění, jehož diagnostika se neobejde bez dalších vyšetřovacích metod, ale často se setkáme se situací, kdy není identifikovatelná žádná příčina. Zdá se tak, že v mnoha případech samotná silná bolest zad vede ke slabosti nohou, poruše citlivosti a poruchám močení.

Léčba

Příznaky syndromu dráždivého měchýře bývají s efektem léčeny léky relaxujícími stěnu měchýře.

Pokud se objeví příznaky detruzorové nestability/syndromu dráždivého měchýře společně s dalšími obtížemi, jako je bolest zad nebo slabost nohou (a všechna provedená vyšetření jsou normální), může pomoci vědomí toho, že spolu mohou uvedené problémy souviset.

Obtížím může dále kromě návštěvy urologa pomoci také vyhledání sestry/fyzioterapeuta specializované na problematiku poruch močení.