Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • English (UK)
Home / Symptoms / FND Symptoms / Funkční náhlé pády/ "drop attacks"

Funkční náhlé pády/ "drop attacks"

“Drop attack” je lékařský termín pro náhlý pád na zem bez zjevného výpadku vědomí. Typicky k němu dojde při chůzi nebo ve stoje a bez jakéhokoli varování. Náhlé pády mohou člověka vyděsit a často vedou ke zraněním, zejména kolen, předloktí a obličeje.

Existuje mnoho příčin náhlých pádů, jako jsou prosté pády, nízký krevní tlak a epilepsie, ale poměrně často, zejména u lidí mladších 65 let, se ukazuje, že pád může být typem funkčního neurologického příznaku. Někdy je vhodné je vnímat jako formu velmi krátkého disociativního (neepileptického) záchvatu.

Před přečtením této stránky je dobré se poradit se svým lékařem, zda se vás tyto informace týkají. Pokud máte diagnózu “idiopatické náhlé pády” nebo “kryptogenní náhlé pády”, informace na těchto stránkách mohou být relevantní. Pokud jsou vaše náhlé pády způsobeny známou příčinou, například onemocněním srdce nebo epilepsií, pak tyto informace relevantní nejsou.

Jaké jsou typické známky náhlých pádů, tzv. drop attacks?

Více než 90 % náhlých pádů z dosud neznámých důvodů postihuje ženy, tento problém se však může vyskytnout i u mužů. Průměrný věk nástupu obtíží je mezi 45 a 55 lety, což je o něco více než u některých jiných příznaků zmíněných na těchto webových stránkách, mohou se však objevit v jakémkoli věku.

Lidé s náhlými pády často popisují následující:

  1. “Jen tak jsem se procházel a hleděl si svého.” – “Drop attack” je náhlý pád na zem ze stoje nebo při chůzi.
  2. “Nebyl k tomu žádný důvod. ” – Obvykle neexistuje žádný specifický spouštěč, i když někteří pacienti uvádějí, že náhlé pády jsou pravděpodobnější v určitých situacích, zejména na vrcholu schodů a na rušných místech, jako jsou supermarkety. Může se jednat o souvislost se “smyslovým přetížením”, k němuž u některých lidí v těchto situacích dochází (více k tomuto tématu níže).
  3. “V jednu chvíli jsem šel a v další ležel na zemi. Nemyslím si, že jsem ztratil vědomí.” – Pacienti s funkčním náhlým pádem si obvykle samotný pád nepamatují, ale uvědomují si dopad na zem (nebo několik sekund po pádu). To je rozdíl oproti mechanickému pádu, který si lidé často pamatují ( a to i velmi podrobně). Liší se také od disociativního (neepileptického) záchvatu, kdy dochází ke skutečnému výpadku vědomí.
  4. “Poměrně rychle jsem se dokázal postavit na nohy.” – Na rozdíl od epileptického záchvatu nebo omdlení se lidé s náhlými pády obvykle dokážou poměrně rychle zvednout.
  5. “Pořád mám nějaká zranění” – Zranění je častým důsledkem náhlých pádů. Ve Francii se tomuto onemocnění říká “maladies de genius bleus” (nemoc modrých kolen), protože pacienti často padají na kolena, která si přitom pohmoždí. Mezi další častá zranění patří poranění zápěstí, rukou a poranění obličeje. Lze si všimnout, že se u náhlého pádu člověk jen zhroutí na zem, místo aby se “převalil” (jako při mdlobách).

Náhlé pády často způsobují zranění, zejména kolen a obličeje.
Velký dík patří Nicole, která souhlasila se zveřejněním své fotografie na těchto webových stránkách.

“Kvůli těmto pádům se bojím chodit ven.” Je přirozené, že když člověk trpí na nepredikovatelné pády, začne mít z vycházení ven strach. Nejen, že může být takový náhlý pád bolestivý, ale mnoho pacientů uvádí, že se stydí, zejména když jim ostatní přichází na pomoc. Stejně jako u jiných příčin “záchvatu” se u lidí s náhlým pádem ve velké míře objevuje strach jít ven samotný. Jedná se o důležitý prvek, na který myslet v rámci léčby.