Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • English (UK)

Home

    Home / Home

Home

Funkční neurologické poruchy (FNP):

FNP popisují neurologické příznaky, jako je slabost končetin, třes, poruchy citlivosti nebo poruchy vědomí, které vznikají v souvislosti s motorickou (pohybovou) a senzitivní (citlivostní) částí nervového systému…..

  • Příčinou je porucha funkce nervového systému
  • Problém “softwaru” mozku, nikoli hardwaru (jako u mrtvice nebo roztroušené sklerózy)
  • S pozitivními diagnostickými znaky typickými pro FNP
  • Způsobují každodenní potíže osobě, která je zažívá

Funkční neurologické symptomy jsou:

Život znesnadňující příznaky, které se u člověka objeví, aniž by znamenaly “poruchu” v pravém slova smyslu. Tato stránka je určena pro každého, u něhož se tento druh neurologických obtíží projeví.

FPH a funkční neurologické příznaky jsou překvapivě častým, ale pro pacienty i zdravotníky mnohdy obtížně uchopitelným problémem.

Cílem této webové stránky, jejímž autorem je neurolog specializující se na tyto problémy, je poskytnout lepší porozumění těmto příznakům. Neobsahuje žádnou reklamu a je zdarma. Doufám, že pro vás bude užitečná.

Professor Jon Stone
– Consultant Neurologist, Royal Infirmary of Edinburgh and University of Edinburgh, UK